Щасливий місяць в подарунок - офіційні умови акції

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Щасливий місяць в подарунок»

 

1. Організатор та виконавець:

Організатором та Виконавцем Акції «Щасливий місяць в подарунок» (надалі за текстом – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ - 32942598) (надалі за текстом – «Організатор»), адреса: Україна, 01601, м. Київ, Спортивна площа, 1

Офіційний сайт: http://unison-insurance.com.ua

Ліцензії Нацкомфінпослуг України згідно з розпорядженням №1613 від 07.07.2015 р.

2. Строк дії та місце проведення Акції.

2.1. Акція діє з 15 травня 2017 року до 30 червня 2017 року включно.

2.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком зон військових (бойових) дій та військових (збройних) конфліктів, на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на території проведення антитерористичних операцій, включаючи, але не обмежуючись територіями Луганської і Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим.

3. Учасники Акції. Акційна програма.

3.1. Учасниками Акції можуть бути діючі та нові Клієнти Організатора, що відповідають вимогам для участі в Акції.

3.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років).

3.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Організатором.

3.4. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Організатора, а також особи, що пов’язані з засновниками Організатора.

3.5. Для оплати першого та наступних страхових платежів Учасники повинні використовувати мобільний додаток «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», який доступний до безкоштовного завантаження з AppStore та GooglePlay.

3.6. Адреса та контактні дані Організатора доступні на інтернет-сайті: http://unison-insurance.com.ua

3.7. Цільовий продукт страхування Організатора, що бере участь в акції:

Добровільне страхування наземних транспортних засобів («КАСКО»).

4. Умови Акції

4.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 3 цих Правил і здійснити наступне:

4.1.1. Впродовж строку дії Акції, зазначеного в п. 2.1. Правил, укласти договір страхування за цільовим страховим продуктом («КАСКО»), за виключенням програм, що передбачають інші види розстрочки платежу або обмежений набір страхових ризиків.

4.1.2. Для участі в Акції:

- договір страхування має бути оформлений та придбаний в період дії Акції;

- договір страхування має бути придбаний однією фізичною особою (включаючи фізичних осіб-підприємців), яка досягла 18-ти річного віку та є дієздатним громадянином України;

- договір страхування оформлюється виключно для легкового автомобіля;

- договір страхування оформлюється на 13 (тринадцять) місяців.

4.1.3. Додаткові обмеження щодо марок та віку автомобілів, крім тих, що встановлені за типовими умовами страхування, не передбачені.

4.2. Учасник – автовласник має право взяти участь в Акції необмежену кількість разів.

5. Акційна пропозиція.

5.1. Розмір страхового платежу за перший місяць договору страхування встановлюється у розмірі 13 (тринадцять) гривень, незалежно від вартості автомобіля, страхової суми та розміру обчисленого страхового платежу. Розміри наступних щомісячних платежів визначаються шляхом ділення розміру страхового платежу, обчисленого для страхування терміном на 1 рік, на 12.

5.2. Інші умови страхування повністю відповідають умовам страхування наземних транспортних засобів, чинним у організатора на момент укладання договорів страхування.

6. Інші умови

6.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі шляхом їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено.

6.2. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Організатора Акції http://unison-insurance.com.ua в розділі «Акції».

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

6.4. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).

6.5. Своєю участю в Акції, учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6.7. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.