Викуп акцій

9 жовтня

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

 

повідомляє, що 25.10.2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала) скликаються та будуть проведені Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», далі – ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.

 

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення Позачергових загальних зборів акціонерів, за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала),  з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 25 квітня 2018 року.

Для реєстрації участі у Позачергових загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» визначено 19.10.2018 року (складається станом на 24 годину).

Проект порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» та проекти рішень з кожного питання:

1. Затвердження складу робочих органів Позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Викуп Товариством власних акцій у наступних акціонерів: Чепіжко Оксани Вікторівни та Кічігіної Олени Сергіївни.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 400 000 000  штук, кількість голосуючих акцій 400 000 000  штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним Позачергових загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», від дати направлення акціонерам повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери можуть особисто ознайомитися за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок  - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Позачергових загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами призначений Голова Правління ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» Карелін Олександр Валентинович.

З питань підготовки та проведення даних Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», звертайтесь за телефоном  (044) 362-46-24.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства та статуту Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонера Компанії, що є громадянином або юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, посвідчується виключно нотаріусом, визначеним п. 14.1 цього Статуту, а акціонера Компанії, що є іноземцем або юридичною особою, зареєстрованою за законодавством іншої країни, може також посвідчуватися особою, уповноваженою на засвідчення підписів осіб відповідно до  законодавства країни, де зареєстрований або громадянином якої є акціонер. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Компанії  із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії  на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Компанії. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії  не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» розмішена на власному веб-сайті ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за адресою http://unison-insurance.com.ua/.

 

Наглядова рада ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ

 

Повернутись до списку новин