Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 32942598, місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1-А) повідомляє

5 грудня

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

(код ЄДРПОУ 32942598, місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1-А)

повідомляє, що  Фiлатова О.О. була призначена на посаду головного бухгалтера Наказом №15-П з 03.12.2018 року. На  цій посаді здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "УСК"- головний бухгалтер, ПрАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"- головний бухгалтер. Частки в статутному капiталi не має. Згоди на розголошення персональних данних та розмiру виплаченої винагороди не надала.

 

Повернутись до списку новин