Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 32942598, місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1-А) повідомляє,

6 грудня

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія

«ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

(код ЄДРПОУ 32942598, місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1-А)

повідомляє, що Коцупатрий Сергiй Михайлович з 06.12.2018 року приступив до виконання повноважень Голови Правління вiдповiдно до Наказу №28-п вiд 05.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №17 вiд 05.12.2018 року. Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: в ПАТ «Страхове Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Глобус» Голова правлiння, начальник департаменту РП, в ПАТ “АПЕКС-БАНК” в.о. Голови Правлiння, заступник Голови Правлiння, радник заступника Голови Правління, в ПАТ АБ «Укргазбанк» заступник директора Київської обласної дирекції. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Голова Правління Карелін Олександр Валентинович звільнен за угодою сторін Наказом №18 від 05.12.2018 року (Протокол Наглядової ради №17 від 05.12.2018 року)

Повернутись до списку новин