Що робити при настанні страхового випадку

Страхування майна

Технічний асистанс:
(044) 481-41-00
0 800 505 123

Якщо сталася страхова подія із застрахованим майном, Вам необхідно знати наступне:

Рекомендований порядок дій Страхувальника в разі настання страхової події:

Негайно заявити до правоохоронних органів, пожежної або аварійної служби тощо.

Повідомити Страховика про настання страхового випадку телефоном, а протягом 24 годин - в письмовій формі, із зазначенням переліку пошкодженого або знищеного майна, його вартості та страхової суми.
Зберігати картину збитку до прибуття представника Страховика, за винятком випадків міркувань безпеки або необхідності зменшення збитку.
Надати Страховику всю необхідну інформацію та документи про страхову подію, можливість проводити розслідування обставин, причин настання страхового випадку.
Вживати заходів для зменшення збитку, заподіяного внаслідок настання страхової події.
Для оформлення страхової події, Вам необхідні такі документи:
 • Заява на виплату із зазначенням докладного переліку пошкодженого або знищеного майна, його вартості; Завантажити приклад заяви
 • Документи, отримані з компетентних органів (гідрометеослужби, пожежної або аварійної служб, міліції, судових органів та ін.) про місце, час, причини та інші обставини виникнення збитків;
 • Документи, що підтверджують розмір збитку (бухгалтерські документи, кошториси, калькуляції на необхідні ремонтні роботи та інше);
 • Акт експертизи, яку організовує і проводить за свій рахунок Страховик.

Страхування транспортних засобів КАСКО

Технічний асистанс:
(044) 481-41-00
0 800 505 123

Якщо Ваш ТЗ застрахований за програмою КАСКО або іншим продуктом добровільного страхування, потрібно знати порядок дій при настанні страхової події. Рекомендуємо перед підписанням ознайомитися з умовами страхового договору.

При настанні страхової події з будь-якого з ризиків Страхувальник зобов'язаний:

Якнайшвидше повідомити про подію в страхову компанію. Це зумовлено вимогами Законодавства (п. 5 ч. 1 статті 991 Цивільного кодексу), що дозволяє відмовити у виплаті при несвоєчасному повідомленні про подію. В жодному разі не зрушуйте машину з місця ДТП, навіть якщо вона заважає іншим учасникам руху, оскільки при зрушенні машини до приїзду співробітників ДАІ або аварійного комісара, Вам буде складно довести свою невинуватість, що збільшує ймовірність того, що страхова компанія не виплатить гроші. Але якщо немає постраждалих серед пасажирів і відсутні суперечки між учасниками ДТП щодо винуватця пригоди, законодавство дозволяє оформити ДТП без участі ДАІ. Потрібно скласти схему ДТП, на якій повинні підписатися всі зацікавлені особи, після чого на найближчому посту ДАІ оформити довідку про ДТП.

Повідомити про подію Страховика (уповноваженого представника Страховика) протягом 2 робочих днів шляхом подачі письмової заяви. У разі, якщо страховий випадок стався за межами території України - повідомити шляхом подачі письмової заяви протягом 2 робочих днів з моменту повернення в Україну. Завантажити приклад заяви
Негайно повідомте про настання ДТП в компетентні органи (ДАІ, правоохоронні органи, пожежну або аварійну службу і т.п.); Виплата без довідки ДАІ зазвичай здійснюється, якщо пошкодження незначне (до 4% від страхової суми), але самостійно оцінити пошкодження важко. При детальному огляді можуть виявитися приховані пошкодження, які не були видні неозброєним оком. А це означає, що сума пошкодження може перевищити ліміт, що дозволяє отримати виплату без довідки ДАІ.
Зберігати картину збитку до прибуття представника Страховика - аварійного комісара, за винятком випадків зміни картини збитку з міркувань безпеки або необхідності зменшення збитку.
Слід письмово повідомити в страхову компанію про ДТП протягом найближчих 2 днів. Також не варто відмовлятися від проходження медичного огляду для встановлення факту, що водій не був у стані сп’яніння.
Вжити всіх можливих заходів задля зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхової події.
Надати Страховику всю необхідну інформацію про страхову подію, можливість проводити розслідування обставин, причин страхового випадку.
Не розпочинати ремонтно-відновлювальних робіт без узгодження зі Страховиком місця їх проведення, калькуляції або експертної оцінки збитку, в межах якого має бути виплачено страхове відшкодування, за винятком робіт, пов'язаних з транспортуванням ТЗ.

Після надання всіх необхідних документів страхова компанія повинна у визначені договором терміни прийняти рішення про виплату, після чого провести виплату, також у визначені терміни. Якщо страхова компанія відмовила у виплаті, Ви повинні вимагати аргументацію причин, з яких здійснена відмова, з посиланнями на нормативні акти. Також Ви можете розірвати договір зі страховою компанією, але про це потрібно попередити за 30 днів. У разі якщо розірвання договору здійснюється за бажанням клієнта, то страхова компанія повинна повернути гроші за той період, який залишився до закінчення договору. Якщо ж договір розривається через невиконання страховою компанією своїх зобов'язань, то СК повинна повернути всю суму страхового платежу.

Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування, якщо Страхувальник:

 • Оригінал заяви про настання страхового випадку; Завантажити приклад заяви
 • Копію посвідчення водія;
 • Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
 • Копію ідентифікаційного коду;
 • Копію паспорту;
 • Копію або оригінал довідки ДАІ;
 • Копію Договору страхування наземного транспорту;
 • Акт виконаних робіт і/або квитанції або Рахунок-Фактура з СТО;
 • Інші необхідні або наявні документи, що стосуються страхового випадку (акт медичного огляду, протокол з місця події та т.п.);
 • Заява на виплату страхового відшкодування. Завантажити приклад заяви
 • Оригінал Заяви про настання страхового випадку, завірену оригінальною печаткою підприємства; Завантажити приклад заяви
 • Копію посвідчення водія;
 • Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
 • Копію Наказу про прийняття на роботу або про закріплення водія за ТЗ (копія обов’язково має засвідчена оригінальною печаткою підприємства);
 • Копію договору оренди ТЗ (якщо ТЗ передавався в оренду) завірену оригінальною печаткою підприємства;
 • Копію або оригінал довідки ДАІ;
 • Копію Договору страхування наземного транспорту;
 • Акт виконаних робіт і/або квитанції або Рахунок-Фактура з СТО;
 • Інші необхідні або наявні документи, що стосуються страхового випадку (акт медичного огляду, протокол з місця події та т.п.);
 • Заява на виплату страхового відшкодування; Завантажити приклад заяви
 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

Додаткові документи:

За деякими ризиками необхідно надати додаткові документи.

 • Довідка встановленої форми з органів ДАІ із зазначенням всіх обставин і учасників події. Така довідка вимагається страховою компанією в ДАІ в процесі оформлення документів на виплату страхового відшкодування за страховим випадком;
 • Медичний висновок за встановленою формою про наявність (відсутність) у водія, який керував ТЗ, стану сп'яніння в будь-якому вигляді;
 • Фотографії пошкодженого ТЗ, у випадку якщо не проводиться огляд пошкоджень представником Страховика (у разі якщо буде присутній представник страхової компанії, таке фото зробить він);
 • Документ, який підтверджує суму витрат, які, згідно з програмою страхування, можуть бути включені в суму страхового відшкодування (наприклад, витрати на транспортування ТЗ з місця страхової події);

У разі погодження із Страховиком порядку виплати без проведення автотоварознавчої експертизи, Страхувальник надає: рахунки СТО; наряд-замовлення на виконання робіт; акт виконаних робіт; платіжне доручення, квитанцію чи інший документ, що підтверджує факт витрат Страхувальника.

 • Довідка (або завірена копія постанови) встановленого зразка з органів дізнання або попереднього слідства про порушення кримінальної справи за фактом викрадення Транспортного засобу чи інших протиправних дій третіх осіб із зазначенням номера та дати реєстрації;
 • Договір (квитанція, чек) зі стоянки, що охороняється, який підтверджує факт паркування ТЗ на стоянці, що охороняється (при викраденні зі стоянки або при протиправних діях третіх осіб на території стоянки);
 • Довідка, видана органами внутрішніх справ, що підтверджує настання страхової події та факт порушення кримінальної справи з зазначенням винних осіб (у разі, якщо вони встановлені), місця, часу, обставин настання страхового випадку із зазначенням ПІБ власника (користувача) транспортного засобу, марки, моделі, реєстраційного номеру, номеру кузова та двигуна, відомості про викрадені пристрої або додаткове обладнання;
 • Довідка (або завірена копія постанови) про закінчення розслідування (припинення або призупинення кримінальної справи);
 • Копія судового рішення або постанови слідства, що підтверджує відсутність вини Страхувальника у випадках, коли порушено кримінальну справу проти Страхувальника або уповноваженої ним особи за обставинами страхового випадку;
 • Техпаспорт, технічний талон, повний комплект оригінальних ключів від викраденого ТЗ, брелоки від сигналізації, як правило, необхідно надати Страховику протягом 48 годин після настання страхового випадку.

При подачі всіх документів між Страховиком і Страхувальником укладається додаткова угода до договору страхування, яка гарантуватиме, що в разі виявлення застрахованого ТЗ після виплати страхового відшкодування це відшкодування буде повернуто Страховику, або застрахований ТЗ і всі права на нього будуть передані Страховику.

 • Довідка, видана компетентними державними органами (пожежною охороною - при пожежі; сейсмологічної службою - при стихійних лихах; службою МНС, гідрометеослужбою і т.ін.), яка підтверджує обставини, місце і час настання страхового випадку;
 • Документи, що підтверджують розмір майнового збитку.

Страхування ОСЦПВ

Технічний асистанс:
(044) 481-41-00
0 800 505 123

Якщо Ви є власником полісу обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦПВ), і стався страховий випадок, дуже важливо чітко і оперативно виконати дії, передбачені договором страхування, а саме:

При настанні страхової події Страхувальник зобов'язаний:

Негайно заявити про подію в ДАІ, правоохоронні органи, пожежну або аварійну службу і т.п. Завантажити приклад заяви

Зберігати картину збитку до прибуття представника Страховика - аварійного комісара, за винятком міркувань безпеки або необхідності зменшення збитку.
Вживати всіх можливих заходів щодо зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання страхової події.
Повідомити страховика (уповноваженого представника Страховика) про подію телефоном, і протягом 2 робочих днів подати письмову заяву з обставинами ДТП, пред'явити страховий поліс, в разі необхідності (за вимогою Страховика) - надати свій ТЗ для огляду.

Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування, якщо Страхувальник:

 • Оригінал заяви про настання страхового випадку; Завантажити приклад заяви
 • Копію посвідчення водія;
 • Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
 • Копію ідентифікаційного коду;
 • Копію паспорту (водія та власника ТЗ);
 • Копію або оригінал довідки ДАІ;
 • Копію Полісу ОСЦПВВНТЗ. Якщо у Страхувальника додатково укладено договір добровільного страхування відповідальності, то також необхідно надати копію договору добровільного страхування відповідальності;
 • Інші необхідні або наявні документи, що стосуються страхового випадку (акт медичного огляду, протокол з місця події та т.п.);
 • Заява на виплату страхового відшкодування від потерпілої сторони. Завантажити приклад заяви
 • Оригінал заяви про настання страхового випадку, завірену оригінальною печаткою підприємства; Завантажити приклад заяви
 • Копію посвідчення водія;
 • Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
 • Копію ідентифікаційного коду;
 • Копію паспорту (водія ТЗ);
 • Копію наказу про прийняття або закріплення водія за ТЗ;
 • Копію договору оренди автомобіля (якщо автомобіль передавався в оренду) завірену оригінальною печаткою підприємства;
 • Копію або оригінал довідки ДАІ;
 • Копію Полісу ОСЦПВВНТЗ. Якщо у Страхувальника додатково укладено договір добровільного страхування відповідальності, то також необхідно надати копію договору добровільного страхування відповідальності;
 • Інші необхідні або наявні документи, що стосуються страхового випадку (акт медичного огляду, протокол з місця події та т.п.);
 • Заява на виплату страхового відшкодування від потерпілої сторони. Завантажити приклад заяви

Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування, якщо Потерпіла сторона:

 • Оригінал заяви про настання страхового випадку; Завантажити приклад заяви
 • Копію посвідчення водія;
 • Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
 • Копію ідентифікаційного коду (водія та власника ТЗ);
 • Копію паспорту (водія та власника ТЗ);
 • Копію або оригінал довідки ДАІ;
 • Оригінал акту товарознавчого дослідження ТЗ;
 • Оригінал Постанови Суди або копію, завірену печаткою Суду;
 • Документ, що підтверджує заподіяння шкоди життю та здоров’ю потерпілих: довідка з медичного закладу про термін тимчасової непрацездатності, довідка спеціалізованого закладу про встановлення інвалідності у випадку її встановлення; копія свідоцтва про смерть (для загиблих під час ДТП або тих, що померли внаслідок цього) та документ, що підтверджує право на спадщину;
 • Заява на виплату страхового відшкодування. Завантажити приклад заяви
 • Оригінал заяви про настання страхового випадку, завірену оригінальною печаткою підприємства; Завантажити приклад заяви
 • Копію посвідчення водія;
 • Копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
 • Копію ідентифікаційного коду;
 • Копію паспорту водія;
 • Копію наказу про прийняття або закріплення водія за ТЗ;
 • Копію договору оренди автомобіля (якщо автомобіль передавався в оренду) завірену оригінальною печаткою підприємства;
 • Копію або оригінал довідки ДАІ;
 • Оригінал акту товарознавчого дослідження ТЗ;
 • Оригінал постанови Суду або копію, завірену печаткою Суду;
 • Заява на виплату страхового відшкодування. Завантажити приклад заяви
Збиток не відшкодовується:
 • У разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю власника ТЗ, винного у скоєнні ДТП;
 • За будь-яке пошкоджене або знищене майно, в тому числі і вантажі, які перебували в ТЗ страхувальника, винного у скоєнні ДТП;
 • За пошкоджене або знищене ТЗ його власнику, винному в скоєнні ДТП;
 • Пов'язаний із втратою товарного вигляду постраждалого ТЗ;
 • За пошкодження або знищення внаслідок ДТП антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, коштовних і напівкоштовних каменів, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, різного роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій;
 • Якщо ДТП сталася внаслідок масових заворушень, групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійних лих, вибуху боєприпасів, пожежі ТЗ, не пов'язаного з цією пригодою.
Якщо у винуватця ДТП немає полісу обов'язкової цивільної відповідальності:

Для відшкодування збитку за рахунок коштів Фонду захисту потерпілих необхідно виконати такі дії:

Повідомити МТСБУ про ДТП особисто через приймальню для громадян, поштою, електронним листом, факсом. Після цього з Вами зв'яжеться представник МТСБУ або Ви отримаєте лист від МТСБУ із переліком необхідних документів.

Перелік випадків, за якими виплачується відшкодування за рахунок коштів Фонду захисту потерпілих:

МТСБУ за рахунок коштів Фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", відповідно п. 41.1 ст. 41, в разі її заподіяння:
 • Транспортним засобом (ТЗ), власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність (крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не забезпечено полісом ОСЦПВ, і майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі);
 • Невстановленим ТЗ, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;
 • Транспортним засобом, яке вийшло з володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій іншої особи;
 • Пільговою категорією громадян: учасниками бойових дій, інвалідами І групи, інвалідами війни, які керують належним їм ТЗ; а також особою, яка керує ТЗ, належним інваліду І групи, у його присутності. Ці категорії громадян звільнені від обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника;
 • У разі недостатності коштів та майна страховика - члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та / або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договорами ОСЦПВ;
 • У разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам сфери охорони здоров'я згідно з чинним законодавством.

Страхування виїжджаючих за кордон

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:

В обов'язковому порядку звернутися до асистуючої компанії за номером телефону, вказаному в Договорі страхування, для консультації про отримання медичної чи іншої допомоги, передбаченої Програмою страхування.

У разі неможливості повідомити асистанс у встановлений термін (при шоці, стані коми, втраті свідомості та ін.), Застрахована особа або особа, яка представляє його інтереси, зобов'язані повідомити про випадок при першій нагоді.
При зверненні до медичної установи Застрахована особа зобов'язана пред'явити договір страхування та документ, що засвідчує особу. У разі, якщо медична допомога була оплачена страхувальником самостійно, після повернення на територію України необхідно надати Страховику всю необхідну інформацію та документи, що підтверджують причини настання випадку та розмір понесених витрат.
Перелік документів, необхідних для отримання страхової виплати:
 • Заява на виплату;
 • Договір страхування;
 • Оригінали деталізованих рахунків медичних установ, квитанції про оплату цих рахунків, рецепти лікаря та інше;
 • Оригінали деталізованих рахунків інших установ, які надавали послуги Застрахованій особі.

При добровільному медичному страхуванні

Страховим випадком є Ваше звернення під час дії договору страхування до асистуючої компанії або до лікаря-куратора страхової компанії за отриманням медичної допомоги, консультації, діагностичних, лікувально-профілактичних та медико-транспортних послуг, що виникли внаслідок гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, ускладнення, яке виникло під час лікування, хірургічного втручання (операції), травми, отруєння та ін.

Зверніться щодо організації медичної допомоги до асистуючої компанії за телефоном, що зазначений у договорі страхування. У випадку, якщо за вами закріплений лікар-куратор, повідомте про страхову подію його.

Надайте до ПрАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» заповнену заяву на страхову виплату з доданням необхідних документів:
 • довідки з медичного закладу на фірмовому бланку або з відповідним штампом, що підтверджує факт настання страхового випадку та діагноз, із зазначенням: П.І.Б. пацієнта; дати звернення до медичного закладу; терміну лікування; переліку наданих медичних послуг, з розбивкою за датами та вартості; загальної суми до оплати;
 • рецепту, виписаного лікарем, якщо у зв'язку з зазначеним страховим випадком виникла необхідність в придбанні медичних препаратів;
 • документу, що підтверджує факт оплати медичних послуг, медичних препаратів, медикаментів та ін. (прибутковий ордер, чек, квитанція банку із зазначенням суми і дати оплати).

Якщо Ви не знайшли відповідь на Ваше запитання, передзвоніть нам. Кваліфікований співробітник відповість на всі Ваші запитання.